ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ ៖
វិធី​ថែរ​ក្សា​សម្ផស្ស​នា​ពេល​ធ្វើ​ដំណើរ​តាម​យន្ត​ហោះ

នៅ​ពេល​ដែលប្រិយ​មិត្ត​ធ្វើ​ដំណើរ​តាម​យន្ត​ហោះ អាច​នឹង​មាន​បញ្ហាចំពោះ​​ស្បែក​របស់​អ្នក។ ខាង​ក្រោមនេះ ជាគន្លឺះ មួយចំនួនក្នុង​ការ​ថែរក្សា​ស្បែក​របស់​អ្នកឲ្យស្រស់ថ្លា នៅពេលធ្វើដំណើរហោះហើរផ្លូវឆ្ងាយ សូមប្រិយមិត្ត khmerstationទាំងអស់ ទស្សនាខ្សែ​វីដេ​​អូ​​​​​ដូច​ត​ទៅ:

 

 

 

បញ្ចេញយោបល់របស់អ្នកចំពោះអត្ថបទនេះ
វិដេអូដទៃទៀត
រូបិយប័ណ្ណ​អត្រា​
ប្រាក់រៀល
បាត ថៃឡង់
ដុល្លារ អូស្ត្រាលី
យុរ៉ូ អឺរ៉ុប
ផោន អង់គ្លេស
ដុង វៀតណាម
o​C
រាជធានីភ្នំពេញ
ទាបបំផុតoC
ខ្ពស់បំផុតoC