ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ ៖
រឿងកំប្លែង ពុទ្ធោ!! កូនខ្ញុំ!!
ផ្សាយក្នុងផ្នែក កីឡា ដោយ Admin កាលពី 4 ឆ្នាំមុន បើកមើល 2,037 ដង

កូ​ន: ប៉ា​ៗ អា​មួ​យរៀ​នជា​មួ​យខ្ញុំ​ វា​បបួ​លគេ​ ហៅ​ខ្ញុំ​ថា​ជា​ខ្ទើ​យហ្ន៎​ ប៉ា​! ប៉ា​ : ស្អី​ អា​មួ​យណា​វិ​ញ? ចុះ​ អ្ហែ​ងម៉េ​ច មិ​នវៃ​វា​មួ​យកណ្តា​ប់​ដៃ​កណ្តា​លមុ​ខទៅ​ កុំ​ឲ្យ​វា​ឈ្លើ​យ​ទៀ​ត​ !!កូ​ន : អ្ហឹ​ម……!!!! ខ្ញុំ​អត់​ហ៊ា​នទេ​ប៉ា​…… ប៉ា​ : ម៉េ​ចបា​នអ្ហែ​ងមិ​នហ៊ា​ន ហា៎កូន​? កូ​ន : ព្រោះ​…ព្រោះ​….ព្រោះ​ខ្ញុំ​ស្រ​លា​ញ់​គា​ត់​ ប៉ា​ : ពុ​ទ្ធោ​ ! កូ​នអញ !

បញ្ចេញយោបល់របស់អ្នកចំពោះអត្ថបទនេះ
អត្ថបទសំខាន់ៗដទៃទៀត
រូបិយប័ណ្ណ​អត្រា​
ប្រាក់រៀល
បាត ថៃឡង់
ដុល្លារ អូស្ត្រាលី
យុរ៉ូ អឺរ៉ុប
ផោន អង់គ្លេស
ដុង វៀតណាម
o​C
រាជធានីភ្នំពេញ
ទាបបំផុតoC
ខ្ពស់បំផុតoC